Geschiedenis

In het begin van de 18e eeuw landde William Fearn als soldaat in het Schotse regiment van Lt. Generaal Halkett in de Zuidelijke Nederlanden (België). Het regiment werd gestationeerd in Yper om de Nederlanden te beschermen tegen het katholicisme dat vanuit het zuiden optrok. Hij trouwde in 1742 te Namen met Mary Francis.

Helaas was hun geluk maar van korte duur, zij stierven beiden voor het jaar 1751. In dat jaar werden hun kinderen Judith, Charles en William opgenomen in een weeshuis te ‘s-Gravenhage. De kinderen werden naar de Noordelijke Nederlanden gestuurd om ze uit “handen van het katholicsime te houden”. Hieronder is de lijst van wezen afgedrukt die vanuit België naar het weeshuis in Den Haag werden gestuurd.

Lijst van wezen

Charles nam de benen, Judith en William bleven en overleden later in Den Haag. William is de stamvader van de Furnée’s.
De naam Furnée is ontstaan uit een fonetische schrijfwijze van de naam Fearn in de Zuidelijke Nederlanden. Later is dit verder verfranst tot Furnée.
Het is niet onmogelijk dat de achternaam van Charles zich op een andere manier heeft ontwikkeld tot b.v. Furnes of Furness…

In de eerste wereldoorlog is Yper zwaar gebombardeerd waarbij alle archieven werden vernietigd. We zullen dus waarschijnlijk nooit meer de familie in Schotland kunnen achterhalen.